- System informatyczny dla sanatorium RUM-SANATOR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta > Moduły systemu
 
 
 
 

RUM-MED

 

Program ten doskonale sprawdza się w gabinecie lekarskim.
Wyposażony jest w funkcje dające możliwość wpisania informacji medycznych o pacjencie, wypisania i wydruku skierowania na dalsze badania lekarskie, czy też wygenerowania recepty
i innych dokumentów medycznych.

 
 
 

Po przeprowadzonym wywiadzie medycznym, lekarz wprowadza informacje o pacjencie (wywiad, badanie, rozpoznanie, zalecenia). Możliwość wglądu w historię choroby pacjenta. W celu ułatwienia opisu stanu zdrowia pacjenta, wprowadziliśmy opis (z możliwością modyfikacji przez lekarza) podstawowych dolegliwości i zaleceń lekarskich.
Program posiada wbudowaną bazę kodów ICD10 oraz ICD9, co znacznie przyspiesza odnalezienie i wpisanie poprawnej nazwy choroby i procedur zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób oraz Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych.

Lekarz może błyskawicznie wprowadzić skierowanie pacjenta wybierając jedną bądź kilka spośród zdefiniowanych
w programie poradni. Oprócz tego udostępniliśmy także miejsce do ręcznego wpisania celu badania i wykonanych badań.
Lekarz ma możliwość wystawienia
skierowania do poradni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej,szpitala,
labolatorium itp.
W systemie jedną podstawowych funkcji jest wystawienie skierowania na realizację zabiegów rehabilitacyjnych.

Niezwykle istotną i użyteczną funkcją programu jest zintegrowanie systemu z bazą BLOZ.
Baza BLOZ (Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia) jest zbiorem informacji o produktach leczniczych dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Obejmuje swym zasięgiem cały kraj, zawiera listę ponad 210 000 produktów i jest stale aktualizowana.  

Szybkie i proste generowanie i wydruk recept oraz  zwolnień lekarskich na udostępnionych w programie szablonach. Wzór recepty jest zgodny z aktualnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. Baza BLOZ ułatwia prawidłowe wystawienie leku przez lekarza.
Dostępna jest opcja wygenerowania i wydruku dokumentów:
- karty informacyjnej z leczenia sanatoryjnego pacjenta
- skierowania, zwolnienia
- recepty
- informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego - załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
- innych

Do programu wprowadziliśmy obwieszenia lekowe, dzięki którym lekarz może sprawdzić odpłatność, limit i cenę danego leku oraz wskazania kiedy i w jakich przypadkach lek może zostać wydany.


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego