- System informatyczny dla sanatorium RUM-SANATOR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta > Moduły systemu
 
 
 
 

RUM-REHAB

 Moduł ten jest niezastąpionym narzędziem podczas wprowadzania i realizacji skierowania, jak również planowania zabiegów, czy generowania zestawień, raportów i karty zabiegowej.


 
 
 


Program daje możliwość wystawiania pacjentowi skierowania na zabiegi i wglądu w historię zaplanowanych skierowań.
Wbudowany mechanizm planowania uwzględnia godziny pracy, stanowiska, posiłki, płeć pacjentów i inne zaplanowane zabiegi pacjenta. Eliminuje to możliwość nałożenia terminów, zabiegów itp.  Wykorzystanie schematów planowania zabiegów znacznie przyspiesza i optymalizuje proces planowania.

Program umożliwia wydruk kart zabiegowych oraz dziennych kart zabiegowych. Program udostępnia opcję blokady terminu zabiegów lub stanowiska. Dodatkowo istnieje możliwość określenia limitu zabiegów zleconych przez  danego lekarza.

Moduł jest zintegrowany z systemem KS-PPS umożliwiając eksport do tego systemu zrealizowanych zabiegów oraz danych dotyczących kolejki oczekujących w celu rozliczenia usług z NFZ oraz przedstawiania raportów do NFZ.
Podstawowy Program Świadczeniodawcy KS-PPS jest systemem wspomagającym  obsługę kontraktów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ, umożliwiając bezproblemowe rozliczenie wykonywanych zabiegów z NFZ. 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego